T5. Th12 1st, 2022

Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 25/4/2021

2 min read

Chủ đề: NHỮNG BIẾN CỐ KHI CHÚA TRỞ LẠI

Kinh thánh: Găng 13:1-3
Câu gốc: “Và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11)
   Khi Chúa tái lâm sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra nhưng điều trên hết mỗi Cơ Đốc Nhân cần biết đó là Chúa sẽ biến đổi thế gian hư hoại nầy trở nên mới và hoàn toàn phước hạnh. Tất cả mọi người sẽ được sống lại trong ngày cuối cùng nhưng sẽ có hai số phận khác nhau, những ai đặt niềm tin vào Đấng Christ thì được sự sống đời đời nơi thiên đàng vinh hiển, cùng hưởng phước hạnh với Đức Chúa Trời. Còn những kẻ thờ hình tượng thì vào nơi địa ngục, cũng sống đời đời nhưng rên siết và đau đớn.
   Để được hưởng phước hạnh, mỗi con cái Chúa phải cậy ơn Chúa sống nên thánh mỗi ngày, sốt sắng trong sự thờ phượng và nổ lực rao báo tin mừng. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày. Amen
HDCT: CS Hồ Thị Trúc Phương
Cầu nguyện khai lễ: MS Võ Thành Phê – QNHT
TC.82 “HOA HUỆ TRONG TRŨNG” – Chi phái 2
TC.580 “VUI MANG THẬP TỰ” – Ban Tráng niên
TC.545 “HƯỚNG LÊN CHÚA TRÊN TRỜI” – Chấp sự Huỳnh Tấn Hướng
Lễ Dâng con trẻ
Giảng luận: MS Võ Thành Phê – QNHT
Cầu nguyện đáp ứng: Anh Thiều Văn Hiền
Chúc phước: MS Võ Thành Phê – QNHT

Gửi phản hồi

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • RSS
  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • YouTube
Chuyển đến thanh công cụ