Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 07/02/2021

TỔNG KẾT NGÀNH Y TẾ – XÃ HỘI
Chủ đề: CHIẾU SÁNG ĐẠO SỰ SỐNG THỰC HÀNH
Kinh thánh: Phi-lê-môn; câu 1-16
Câu gốc: “Điều lành anh em sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành.” (Phi-lê-môn; câu 14)
Công tác Y TẾ – XÃ HỘI là việc làm thiết thực để bày tỏ tình yêu của Chúa đến với những hoàn cảnh khó khăn trong Hội Thánh và với tha nhân. Sáng hôm nay Chúa nhật 07/02/2021, Ngành Y tế – Xã hội có thì giờ tổng kết công việc trong năm qua. Cảm tạ ơn Chúa cho qua công tác của Y tế – Xã hội, đã đem lại sự khích lệ cho quý cụ cao niên, những gia đình neo đơn khó khăn trong và ngoài Hội Thánh, đặt biệt đã cùng Hội Thánh thực hiện chương trình “Món qùa Yêu thương” gởi đến toàn thể Hội Thánh và cộng đồng trong sự kiện dịch Covid-19 những tháng đầu năm. Cảm tạ ơn Chúa đã tiếp trợ bằng mọi cách để ban Y tế – Xã hội làm được các công việc trong năm qua.
Mục sự Quản nhiệm đã dùng lời Chúa trong (Phi-lê-môn; câu 1-16) khích lệ Hội Thánh làm lành bởi lòng thành trong tình yêu Chúa để bày tỏ danh Ngài.
Hình ảnh ghi nhận:
HDCT: CS Nguyễn Giang Bảo Huy – Phó ban Y tế – Xã hội
Cầu nguyện khai lễ; MS Võ thành Phê – QNHT
Ban hát thờ phượng
TC.184 “HUYẾT CHIÊN CON BÔI SẠCH LÒNG” – Chi phái 6
Báo cáo tổng kết Y tế – Xã hội: – CS Cao Văn Hưng – Trưởng ban
TC.375 “SẴN SÀNG” – Nhân sự ban Y tế – Xã hội
Hội Thánh thờ phương Chúa
Cầu nguyện tiếp nhận Chúa cho hai thân hữu
Giảng luận: MS Võ Thành Phê – QNHT
Cầu nguyện đáp ứng: Ông Huỳnh Mai
Thánh lễ Tiệc Thánh
Chúc phước: MS Võ Thành phê – QNHT
Truyền thông phúc Âm

Gửi phản hồi