Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 31/01/2021

Đề tài: THEO GƯƠNG CA-LÉP

Kinh Thánh:   GIÔ-SUÊ 14: 6-15

Câu gốc: “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.”

                                                                                       (II  Sử- kí 16:9 a)

             Bối cảnh Giô-suê và dân sự vào vùng đất Ca-na-an. Giô-suê và dân sự bốc thăm chia đất cho từng chi phái, mảnh đất này còn nhiều kẻ thù hiện diện lăm le. Lúc bấy giờ có sự xuất hiện của con cháu Gu-đa là người đã đi do thám xứ Ca-na-an cách đó bốn mươi lăm năm trước đó chính là Ca-lép.  Ở tuổi 85 nhưng ông vẫn còn dự phần trong công việc nhà Chúa. Ông xin ban cho ông núi Hếp-rôn để ông  tiêu tiến chiếm Đất Hứa, chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù. Mặc dầu tuổi cao nhưng vẫn còn sức lực, tinh thần nóng cháy và lòng nhiệt thành yêu Chúa không thay đổi “Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va vẫn trổ bông”.Tâm linh họ vẫn còn sanh bông trái của Đức Thánh Linh. Ông có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa vì ông biết Chúa một cách rõ ràng. Ông  nắm chắc lời hứa của Chúa ông luôn nhớ rõ lời của Mô-se. Chính vì lẽ đó mà ông mạnh dạn trước kẻ thù. Chúa cho ông đã tiêu diệt được ba thành. Chúa ban phước cho dòng dõi của ông. Thật vậy, Chúa đã bảo vệ bồng ẵm, giải cứu Ca-lép và chúng ta cho đến đầu râu tóc bạc, cả tương lai và làm điều đó cho con trai, con gái của nhà Ngài. 

         Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ở cùng ban ơn cho chúng con trong năm tháng qua. Xin Chúa cho chúng con không nản lòng chùn bước trước mọi khó khăn mà tiếp tục hầu việc Chúa bằng đức tin mạnh mẽ, kiên trì. Chúng ta hãy tin Chúa vững lòng bền chí, trông cậy nơi Ngài. Trọn thành làm theo lời Chúa, dầu hoàn cảnh có đổi thay nhưng lòng yêu mến Chúa của chúng ta sắc son cho đến cuối cùng. A-Men (Hoài Niệm)

HDCT: CS Nguyễn Văn Biểu

Cầu nguyện khai lễ: MS Võ Thành Phê- – QNHT

Ban hát thờ phượng

TC.203 “TRÔNG MONG THIÊN ÂN” – Chi phái 5

TC.415 “ƠN JÊSUS CAO SÂU LẮM THAY” – Ca đoàn HÔ-SA-NA

Ca khúc “TÔI LÀ AI?” – Mai Ly

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Giảng luận: MSNC Nguyễn Xuân Vịnh

Cầu nguyện đáp ứng: Cô Trần Thị Biên

Chúc phước: MS Võ Thành Phê – QNHT

https://www.youtube.com/watch?v=cMGoD2upDTA

Truyền thông phúc Âm

 

 

 

Gửi phản hồi