Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 24/01/2021

HỘI ĐỒNG THƯƠNG NIÊN GIỮA NHIỆM KỲ
Chủ đề: HÃY LÀM CÔNG VIỆC CHÚA
Kinh thánh: I.Cô-rinh-tô 15:50-58
   Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (I.Cô-rinh-tô 15:58)
   Cảm tạ ơn Chúa! vì qua dòng huyết của Chúa Jêsus đổ ra trên thập tự giá, mỗi chúng ta được phước hạnh làm con Đức Chúa trời, Và trong ân điển dư dật đó Ngài còn cho chúng ta được dự phần vào công tác nhà Ngài. Vì vậy lời Chúa khuyên chúng ta, “Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn” không rúng động trước mọi trở lực của thế gian, vì Đấng mà chúng ta đang hầu việc là Đức Chúa trời toàn năng, Ngài tể trị trên muôn loài vạn vật.
   Xin Chúa giúp con, để con làm trọn công tác Chúa giao, để phước hạnh Chúa tuôn tràn trên Hội Thánh của Ngài và trên đời sống con. Amen./. (Hiếu Hiền)
   Hình ảnh ghi nhận:
HDCT: CS Dương Thanh Cẩm
Cầu nguyện khai lễ: MS Võ Thành Phê – QNHT
Ban hát thờ phượng
TC.155 “THÁNH KINH ÂM NHẠC” – Chi phái 4
TC.377 “TẠI CHỐN TRẬN TIỆN” – ÔB.MSQN – BAN CHẤP SỰ
Cầu nguyện cho thân hữu tíếp nhận Chúa
Giảng luận: MS Võ Thành phê – QNHT
Cầu nguyện đáp ứng: Ông Nguyễn Vãn Phú
—————–///—————–
THÌ GIỜ HỘI ĐỒNG
Thư ký Hội đồng: Anh K’Dĩnh – Chi phái Trưởng Chi phái 2
Báo cáo công việc Chúa giữa nhiệm kỳ – CS Đặng Ngọc Thanh – TKHT
Đại diện hai soát sổ viên báo cáo soát sổ: Cô Phan Thị Niệm
Con cái Chúa dự Hội đồng
Chúc phước: MS Võ Thành Phê -QNHT
Truyền thông Phúc Âm

Gửi phản hồi