Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 17/01/2021

TỔNG KẾT NGÀNH TRUYỀN GIẢNG

Chủ đề: TÔI THẤY CHÚA

Kinh thánh: Ê-sai 6:18

Câu gốc: “Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” (Ê-sai 6:8)

Trong chương trình thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Ban Truyền giảng cảm tạ ơn Chúa đã ban phước cho công tác đem những linh hồn hư mất về với Chúa, dầu thời gian đầu năm dịch bịnh Covid-19 trở ngại rất nhiều trong việc đi làm chứng, nhưng Chúa cho với nổ lực của các nhân sự, đã giới thiệu về Chúa cho trên 100 người và có 36 linh hồn bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Mục sư Quản nhiệm dùng lời Chúa trong Ê-sai 6:1-8 khích lệ Hội Thánh sẵn lòng theo tiếng Chúa gọi bước vào công tác cứu vớt linh hồn tội nhân.

Hình ảnh ghi nhận:

HDCT: CS Lưu Văn Vui

Cầu nguyện khai lễ: MS Võ Thành Phê – QNHT

Ban hát thờ phượng

TC.355 “QUYẾT RAO TIN LÀNH” – Chi phái 3

Tổng kết công tác Truyền giảng năm 2020 – CS Phan trí – (Trưởng ban)

TC.838 “RA ĐI VÌ DANH CHÚA” – Nhân sự ban Truyền giảng

TC687 “DÂNG CHÚA TRỌN ĐỜI” – Quỳnh Ân

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Lễ dâng con

Giảng luận: MS Võ Thành Phê – QNHT

Cầu nguyện đáp ứng: Đặng Hoàng phong

Chúc phước: MS Võ Thành Phê – QNHT

Truyền thông Phúc Âm

 

Gửi phản hồi