T5. Th12 1st, 2022

Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 03/03/2019

3 min read

Chủ đề: NẾP SỐNG THÁNH

Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:13-16

Câu gốc: “Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình” (I Phi-e-rơ 1:15)

Trong nếp sống hằng ngày, con cái Chúa rất dễ bị cám dỗ bởi nếp sống tội lỗi của thế gian. Đây là thực trạng của các Hội Thánh trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si, và Bi-thi-ni (câu 1). Vì vậy Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại ơn thương xót của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ (câu 3), và tiếp theo trong câu 13-16 ông tiếp tục khích lệ họ cậy ơn của Chúa sống đời sống mới trong Chúa một cách thánh sạch để bày tỏ danh Chúa cho mọi người.

Đây cũng là những gì ngày hôm nay mỗi con cái Chúa cũng phải đối diện, vì Chúa kêu gọi chúng ta sống giữa thế gian để bày tỏ danh Ngài chớ không phải để tách rời chúng ta với xã hội (sống ẩn dật). Nhưng sống giữa thế gian bày tỏ danh Chúa thì Lời Chúa khích lệ mỗi người phải bền chí “Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng…” (câu 13) Vững vàng, can đảm, bền lòng trong chiến trường thuộc linh. Tiết độ trong mọi sự, và luôn có lòng Trông cậy nơi ơn thương xót của Chúa “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. (I Cô-rinh-tô 10:31).

Chỉ có khi nào chúng ta để Chúa cai trị trong đời sống mình, lấy tiêu chuẩn thánh khiết được bày tỏ trong lời của Ngài làm kim chỉ nam cho đời sống mình, thì chúng ta mới có thể không bị cám dỗ bởi sự dâm dục, và không bị thế tục bởi sự mê mụi của đời.

Những hinh ảnh ghi nhận.

HDCT – CS Lưu Văn Vui

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Chi phái 6 – Tôn vinh Chúa

Ca đoàn Trung niên – Tôn vinh Chúa

Giảng luận – MS Võ Thành Phê – QNHT

Cầu nguyện – CS Cao Văn Hưng

—————-///——————

THÁNH LỄ TIỆC THÁNH

Chúc phước MS Võ Thành Phê – QNHT

BAN TRUYỀN THÔNG

 

 

Gửi phản hồi

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • RSS
  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • YouTube
Chuyển đến thanh công cụ