Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 24/02/2019

Chủ đề: THEO DẤU CHÂN CHÚA

Kinh Thánh: “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo các ngươi một tin lành, sẽ là niềm vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa – vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Luca 2:10,11)

   Cảm ơn Chúa cho trong tuần qua, MSQN đi tham quan xứ Thánh (Do-thái). Sáng hôm nay, MS làm chứng lại những điều được trải nghiệm trong chuyến đi, cùng những hình ảnh minh họa được ghi lại trong chuyến đi.

  Qua lời làm chứng và những hình ảnh minh họa, cảm ơn Chúa. Hội Thánh được nhìn thấy những dấu tích lịch sử về sự Giáng sinh, những nơi Chúa Jêsus thi hành chức vụ những năm tại thế. Qua lời làm chứng của MSQN, khích lệ con cái Chúa noi theo dấu chân Chúa, để tiếp tục bước đi bởi đức tin trọn linh trình theo Chúa, cũng noi theo dấu chân khổ nạn để cùng chịu khổ rao truyền danh Chúa cho mọi người.

Những hình ảnh Hội Thánh thờ phượng Chúa:

MSQN cùng Ban Chấp sự cầu nguyện trước khi vào giờ thờ phượng Chúa

HDCT: CS Phan Trí – UV.BTS

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Chi phái 5 – Tôn vinh Chúa

Ca đoàn Hô-sa-na – Tôn vinh Chúa

Lễ dâng con trẻ: Cháu Nguyễn Gia Huy con Chấp sự Nguyễn Giang Bảo Huy

Giảng luận và làm chứng chuyến đi Y-sơ-ra-ên – MS Võ Thành Phê

Cầu nguyện: CS Nguyễn Bình Hậu

BAN TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi