T5. Th12 1st, 2022

Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 20/01/2019

3 min read

TỔNG KẾT NGÀNH Y TẾ – XÃ HỘI

Đề tài: LÀM VIỆC CHÚA

Kinh Thánh: “Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai Ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được” (Giăng 9:4)

Hầu việc Chúa là một đặt ân Chúa ban cho con cái của Ngài. Nhưng mỗi Con cái Chúa bị hạn chế trên nhiều phương diện khiến cho sự hầu việc Chúa của mỗi người có thể không đem lại kết quả trọn vẹn.

Điều trở ngại cho người hầu việc Chúa là thời gian. Cuộc đời chúng ta trên đất rất ngắn ngũi, nếu chúng ta không nhìn thấy cơ hội và bắt lấy cơ hội hầu việc Chúa sẽ qua đi. Sứ đồ Giăng cảnh báo “Trong khi còn ban ngày” có ý nói đến cơ hội còn nhìn thấy bởi ánh sáng, cũng có nghĩa giới hạn thời gian không có nhiều, thời gian không chờ đợi ai “tối lại, thì không ai làm việc được“.

Lời Chúa sáng hôm nay cũng khích lệ Hội Thánh Chúa trong tinh thần hầu việc Chúa hết lòng, nhìn thấy trách nhiệm Chúa giao để cẩn trọng, trung tín hầu việc Chúa đem lại kết quả cho nhà Ngài, như những đầy tớ trung tín trong ẩn dụ Chúa Jêsus nói đến trong Ma-thi-ơ 25: 23 “Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; người đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi“.

Ước ao mỗi con dân Chúa sẽ nhận phần thưởng của Chúa hứa ban cho những ai trung tín, hầu việc Ngài.

Những hình ảnh ghi nhận:

HDCT: CS Hồ Thị Trúc Phương

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Chi phái 7 tôn vinh Chúa

Tổng kết công tác Y Tế Xã Hội năm 2018: CS Phan Trí – Trưởng ban

Nhân sự Ngành Y Tế Xã Hội tôn vinh Chúa

Giảng luận: MSNC Nguyễn Văn Đức

Cầu nguyện: CS Nguyễn Văn Biểu

————–///—————-

TRONG GIỜ THỜ PHƯỢNG CHÚA CỦA HỘI THÁNH

BAN NHI ĐỒNG VÀ NHÀ TRẺ ĐƯỢC TỔ CHỨC THỜ PHƯỢNG CHÚA TẠI HAI PHÒNG NHÓM

KHỐI NHI ĐỒNG THỜ PHƯỢNG CHÚA

KHỐI NHÀ TRẺ THỜ PHƯỢNG CHÚA

BAN TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • RSS
  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • YouTube
Chuyển đến thanh công cụ