Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 09/12/2018

SỰ SỐNG THẬT?

“Vậy dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:19) 

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 6:17-19

Xã hội ngày nay đầy dẫy sự dối trá được che phủ bởi một bề ngoài tốt đẹp, hào nhoáng đầy sức cám dỗ. Vì lợi nhuận, vì lòng tham con người tự đánh mất đi giá trị cao quý là vật thọ tạo số một của Đức Chúa Trời trên trần gian nầy.

Cơ Đốc nhân cũng không tránh khỏi những ham muốn tầm thường đó,nếu không biết quý trọng sự kêu gọi của Chúa trên đời sống mình, biết gìn giữ tấm lòng bên trong là nơi Chúa nhìn thấy, biết trang bị Lời Chúa cách đầy dẫy,để qua Lời Chúa nẫy ra các việc lành đẹp lòng Chúa và cao rao Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jêsus. Và được hưởng phước hạnh thiêng liêng là sống với Chúa đời đời, đó mới chính là sự sống thật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

CS Nguyễn Hóa – HDCT

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Chi phái 1 – TC 71 “Ngợi Con Thánh”

Ca đoàn Thanh Tráng – TC 833 “Xin phục hưng chúng tôi”

Giảng luận: MS Lê Văn Tám – QNHT Võ Xu

                                                                 BAN TRUYỀN THÔNG

Gửi phản hồi