T7. Th5 27th, 2023

CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH – THÔNG CÔNG NHÂN NGÀY TRUNG TRÁNG NÊN TIN LÀNH 11/11/2018

4 min read

SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Là chủ đề chương trình Bồi linh, thông công của ba Ban Trung niên – Tráng niên – Thanh Tráng Hội Thánh Phúc Âm, nhân ngày Trung Tráng niên Tin Lành (2018).

Cảm tạ ơn Chúa! với câu Kinh Thánh nền tảng “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Mục sự Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 TLH, đã khích lệ Qúy con cái Chúa trong Hội Thánh nói chung và ba Ban Trung -Tráng niên, Thanh Tráng hãy nhận biết mục đích Chúa chọn mỗi người trong Hội Thánh của Ngài để làm gì? phục vụ ai? và phục vụ như thế nào? hầu cho qua đời sống mỗi con cái Chúa danh Chúa được vinh hiển. Muốn vậy mỗi người phải xát định ưu tiên hàng đầu đời sống của mỗi người là  gì? mục đích đời sống chúng ta hướng tới là trần gian hay cỏi đời đời?

Buổi chiều Mục sự Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 tiếp tục Bồi linh với chủ đề “SỐNG VINH HIỂN CHÚA” câu gốc “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I.Cô-rinh-tô 10:31). Ba bạn Hê-bơ-rơ là mẫu mực của đời sống “Vinh hiển Chúa”, vì “Vinh hiển Chúa” ba bạn Hê-bơ-rơ đã “...Không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống” kiên định trong đức tin dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, qua đó danh Chúa được vinh hiển, được tôn cao.

Trong buổi chiều, ngoài ba Ban Trung niên – Tráng niên – Thanh tráng Hội Thánh Phúc Âm còn có sự dự phần của ba Ban Trung niên – Tráng niên – Thanh tráng Hội Thánh Phúc Âm 2, và Ban Trung Tráng niên Hội Thánh Tân Minh. Qua buổi thông công đem lại sự khích lệ trong tinh thần hiệp một, yêu mến nhau trong tình yêu Chúa Cứu Thế Jêsus.

Hình ảnh trong ngày Bồi linh – Thông công:

HDCT buổi sáng Chấp sự Trần Minh – Tư hóa Hội Thánh

MS Võ Thành Phê – UV.TLH – QNHT cầu nguyện khai lễ

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Ca đoàn Trung niên tôn vinh Chúa

Ca đoàn Tráng niên tôn vinh Chúa

Ca đoàn Thanh tráng tôn vinh Chúa

Đơn ca dâng hiến – Đặng Văn Sinh

MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 (Bồi linh cho Hội Thánh)

Cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa – CS Lưu Văn Vui

HDCT buổi chiều – Trương Thời – Trưởng ban Trang niên HT Phúc Âm

Cầu nguyện khai mạc – MS Lưu Thuận An – Quản nhiệm HT Tân Minh

Ban Trung – Tráng niên – Thanh Tráng HT. Phúc Âm 2 (tôn vinh Chúa)

Ban Trung tráng niên HT. Tân Minh (tôn vinh Chúa)

Ba Ban Hướng dẫn Trung niên – Tráng niên – Thanh Tráng Hội Thánh Phúc Âm (tôn vinh Chúa)

MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 (Bồi linh cho Trung Tráng niên)

Quà lưu niệm


Chúc phước MS Võ Thành Phê

Tiệc thông công

                                                                                                               Ban biên tập – Hội Thánh Phúc Âm

Gửi phản hồi

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • RSS
  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • YouTube
Chuyển đến thanh công cụ