Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 11/4/2021

Chủ đề: CHÚA SẼ HIỆN RA LẦN THỨ HAI

Kinh thánh: Khải huyền 22:6-21

Câu gốc: “…Đấng Christ…lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi ngài.” (Hê-bơ-rơ 9:28)

Chúa Jêsus khi còn tại thế, Ngài đã nói trước với các Môn đồ rằng Ngài sẽ trở lại “…Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2b,3) 

Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta tin vào Lời Chúa và biết rằng Chúa đến lần thứ nhất là để hoàn thành sự cứu chuộc cho nhân loại và Ngài đến lần thứ hai là để ban sự cứu rỗi (Hêb 9:28) cho những ai biết chờ đợi Ngài. Điều nầy nhắc cho mỗi chúng ta phải biết sữa soạn để đón Chúa hồi lai. Trung tín thờ phượng Chúa, sốt sắng hầu việc Chúa và nỗ lực rao báo tin mừng./.

HDCT; CS Trần Minh – PTQ.HT

Cầu nguyện: MS Võ Thành Phê – QNHT

Ban hát thờ phượng

TC.608 “NGÀY JÊSUS ĐẾN” – Chi phái 7

TC.266 “HỒN TÔI CHỈ QUYẾT NEO TRONG HUYẾT JÊSUS” – Ca đoàn Phụ nữ

Cầu nguyện dâng hiến: CS Lưu Văn Vui

Hội thánh thờ phượng Chúa

Đọc Kinh thánh: Cô Phan Thị Lệ Hà

Giảng luận: MS Võ Thành Phê – QNHT

Cầu nguyện đáp ứng: CS Lưu Thị Thu Trang

THÁNH LỄ TIỆC THÁNH

Chúc phước: MS Võ Thành Phê – QNHT

https://www.youtube.com/watch?v=V71BEx3T5UQ

Gửi phản hồi