Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 05/01/2020

TỔNG KẾT NGÀNH TRUYỀN GIẢNG
Chủ đề: NĂM MỚI – CÁCH DÂNG MỚI
Kinh thánh: Rô-ma 12:1,2

Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:1,2)

   Trong thời cựu ước, dâng sinh tế là việc làm không thể thiếu trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, có cả một hệ thống luật được chép trong năm sách luật pháp của Môi-se. Trong thời kỳ ân điển, Chúa Jêsus đã làm trọn luật pháp bằng việc trở thành sinh tế trên thập tự giá để chuộc tội nhân loại.

   Ngày hôm nay, chúng ta dâng gì cho Đức Chúa Trời? Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa “hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh”. Sự đổi mới bên trong tấm lòng mỗi con cái Chúa dựa, trên tiêu chuẩn lời Chúa là của lễ mà Chúa muốn nhận nơi chúng ta trong năm mới, nhưng điều đó không dễ. Trước tiên chúng ta phải đặt sự thờ phượng của chúng ta trên nền tảng sự thương xót của Đức Chúa trời, kế đến phải nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh hướng dẫn để phục vụ theo cách Chúa muốn chớ không phải theo cách đời nầy “Đừng làm theo đời nầy“, cuối cùng là để Chúa biến hóa đời sống chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ.

   Phước hạnh khi dâng đời sống mình cho Chúa đó là mỗi ngày chúng ta sẽ trải nghiệm sự tươi mới lạc quan trong cuộc sống theo Chúa, kinh nghiệm sự trưởng thành khi sống trong kỷ luật thuộc linh bản thân và cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong tấm lòng chúng ta mọi lúc, mọi nơi.

Bài viết: CS Nguyễn Văn Biểu

Photo: Trung Hiếu – Minh Mẫn

Biên tập: CS Nguyễn Văn Lợi

Hình ảnh ghi nhận:

HDCT: CS Nguyễn Quang – Trưởng ban Truyền giảng

Câu nguyện khai lễ: MS Võ Thành Phê – QNHT

Ban hát thờ phượng

Hội thánh thờ phượng Chúa

Thánh ca 509 “NGÀY GIỜ QUA” – Chi phái 6 tôn vinh Chúa

Tổng kết Truyền giảng năm 2019: CS Lưu Thị Thu Trang – Phó ban Truyền giảng

Nhân sự Truyền giảng tôn vinh Chúa Thánh ca 355 “QUYẾT RAO TIN LÀNH”

Trao quà cho nhân sự Truyền giảng

Cầu nguyện dâng hiến: CS Nguyễn Văn Kim Ngân

Giảng luận: MS Võ Thành Phê – QNHT

Cầu nguyện theo sự day dỗ: Ông Huỳnh Mai

———————///——————–

THÁNH LỄ TIỆC THÁNH

Chúc phước: MS Võ Thành Phê – QNHT

BAN TRUYỀN THÔNG

 

 

 

Gửi phản hồi