Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 29/12/2019

Chủ đề: QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐỜI
Kinh thánh: Hêb 11:24-28
Câu gốc: “Bởi đức tin, Mô-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tôi lỗi” (Hêb 11:24,25)

   Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người và Ngài ban cho con người ý chí tự do. Tổ phụ loài người là A-dam và Ê-va có quyền lựa chọn vâng lời và không vâng lời Chúa, nhưng kèm theo quyết định của mỗi người là điều mà họ nhận được sau quyết định đó, Ông A-đam và bà Ê-va không vâng lời Chúa và nhận lấy hậu quả bị đuổi ra khỏi nơi phước hạnh mà Chúa sắm sẵn cho ông bà hưởng thụ, hậu thế chịu sự rủa sả vì tội lỗi đi vào thế gian.

Nhưng Môi-se đã biết từ bỏ địa vị, sự sung sướng, vật chất và những gì tốt nhất nơi ông đang ở là xứ Ê-díp-tô để trở về với dân mình theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, chịu sự sỉ nhục, khốn khó để nhận lấy phần thưởng tốt hơn là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chúng ta không dễ bỏ qua những sự hấp dẫn của thế gian để chọn Chúa, nhưng nếu chúng ta biết rằng thế gian nầy chỉ là tạm, tất cả những gì có trên nó chỉ dành cho lửa trong ngày cuối cùng thì cậy đức tin nơi Chúa Jêsus chúng ta cũng sẽ dễ dàng cho Chúa cho đời sống mình./.

Hình ảnh ghi nhận:

HDCT: CS Trần Minh – Thủ quỹ HT

Ban hát thờ phượng

Thánh ca 71 “NGỢI CON THÁNH” – Chi phái 5

Ca khúc “MỪNG TÌNH YÊU ĐẾN” CS Huỳnh Tấn Hướng


Diễn giả: MSNC Trương Quang Duân – QN Điểm nhóm Lạc Tánh

Cầu nguyện: CS Nguyễn Bình Hậu

Chúc phước: MSNC Trương Quang Duân – QN Điểm nhóm Lạc Tánh

Ban Truyền thông – Photo Minh Mẫn

 

 

 

 

Gửi phản hồi