Chương trình NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH 10/03/2019

Chủ đề: VAI TRÒ NGƯỜI NỮ CƠ ĐỐC ĐƯƠNG ĐẠI

Kinh Thánh: Lu-ca 8:1-3

Câu gốc: “Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.” (Châm ngôn 31:10)

Trong quan niệm của người Do Thái và cũng như rất nhiều dân tộc trong xã hội  nói chung, luôn có khái niệm “Trọng nam, khinh nữ”. Nhưng trong tình yêu của Chúa Jêsus-Christ tất cả những quan niệm sai lầm đó hoàng toàn thay đổi, Sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Ga-la-ti 3:28 “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus – Christ, anh em thảy đều là một.”.

Trong Hội Thánh Chúa ngày nay, giới nữ được vinh danh. Hội Thánh luôn quan tâm và khích lệ giới nữ tham gia vào các công tác trong Hội Thánh để phát huy vai trò của người nữ trong nhà Chúa.

Để được hiệu quả trong công việc nhà Chúa, giới nữ ngày nay phải học lấy tấm gương những người nữ tài đức trong Kinh Thánh để trao dồi phẩm hạnh của mình.

  • Tấm gương phục vụ của Bà gia Phi-e-rơ (Mác 1:31); bà Đô-ca (Công vụ 9:36)
  • Tấm gương dâng hiến của bà Góa (Mác 12:41-44); Giới quý tộc (Gan-nơ và Xu-xa-nơ)
  • Tấm gương Hầu việc Chúa của nữ Chấp sự Phê-bê (Rô-ma 16:1); nữ Giáo sư Bê-rít-sin (Công vụ 9:26)

Để thành công trong công việc nhà Chúa, những người nữ trong nhà Chúa cũng phải biết luôn trau dồi nết na, đạo đức để xứng với câu “Gía trị nàng trổi hơn châu ngọc“. điều nầy không dể nếu các nữ Chấp sự không ý thức được vai trò mà Chúa kêu gọi mình là một “Thánh chức”, các nhân sự không ý thức mình được thương xót, được hầu việc Chúa là một đặt ân, một phước hạnh rất đáng trân quý, rất đáng phải giữ gìn, để luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời./.

Những hình ảnh ghi nhận:

HDCT: CS Ngô Phương Hiếu

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Chi phái 7 – Tôn vinh Chúa

Ca đoàn Phụ nữ – Tôn vinh Chúa

Ông Thư ký HT – Đọc thư chúc mừng nhân ngày Phụ nữ Tin Lành của TLH

MSQN trao lẳng hoa chúc mừng cho đại diện ban Phụ nữ

Dâng con Trẻ (Anh chị Ung-sung-uc –  Hồ Thị Hồng Vân)

Giảng luận: MS Võ Thành Phê – QNHT

Cầu nguyện – CS Lê Hoàng Phu

Chúc phước – MS Võ Thành Phê – QNHT

Ban Truyền Thông

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi