Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 17/02/2019

Chủ đề: TÔI SẼ…

Kinh Thánh: Thi thiên 23

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi thiên 23:1)

   Thi thiên 23 là bài ca đức tin của Vua Đa-vít, khi đọc thi thiên nầy, con dân Chúa cảm nhận được Đức Giê-hô-va là Đấng yêu thương, chăm sóc, gìn giữ con dân Chúa trong bóng cánh toàn năng của Ngài.

  – Trong Chúa chúng ta nhận được sự chu cấp “Không thiếu thốn gì“. Tất nhiên, con người không thể nào thỏa mản với những gì mình có, nhưng một người khi đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì thỏa mản những điều mình có trong sự thỏa lòng bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng chăn hiền lành luôn dẫn chiên của Ngài đến “Đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh“, không những chu cấp vật thực đủ đầy, Đức Chúa Trời còn là Đấng yên ủi thêm năng lực cho con dân Chúa “Ngài bổ lại linh hồn tôi” và “dẫn chúng ta vào các lối công bình vì cớ danh Ngài“.

  – Trong Chúa chúng ta nhận được sự bảo an (C.4) “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” kinh nghiệm sự bảo an của Chúa được Vua Đa- vít nói đến rất đầy đủ trong thi thiên 21 với tựa đề “Ngợi khen Chúa vì đã giải cứu mình“. Là con dân Chúa chúng ta tin Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng toàn năng. Ngài tạo dựng nên thế gian, muôn loài vạn vật bởi lời phán, vậy thì có điều gì Ngài làm không được, Đa-vít nói rằng “Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (TT 20:7)

  – Khi chúng ta tin cậy Chúa sống trong sự kính mến Chúa thì Đa-vít nói rằng “Qủa thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi“. Khác với người thế gian, bôn ba tìm kiếm sự phước hạnh, chạy theo những phù phiếm đời nầy để mong nhận được “phước”. Thì người kính sự Chúa “Phước hạnh” sẽ theo họ bởi vì “Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn...” (TT 25:3).

  Như vậy chúng ta có thể nói gì khác hơn Đa-vít được “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đế lâu dài“, xin Chúa cho chúng ta cũng cam kết “Tôi sẽ ở, sẽ trung tín” với Chúa cho đến trọn đời.

Những hình ảnh ghi nhận

HDCT: CS Lưu Thị Thu Trang

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Chi phái 4 tôn vinh Chúa

Ca đoàn Thanh niên tôn vinh Chúa

Đơn ca; Lưu Thị Mai Ly

Giảng luận: MS Huỳnh Minh Tân – Trưởng ban ĐDTL Bà Rịa – Vũng Tàu – QNHT Tân Thành

Cầu nguyện: CS Nguyễn hóa

BAN BIÊN TẬP

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi