CN. Th5 28th, 2023

Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 27/01/2019

3 min read

TỔNG KẾT NGÀNH CƠ ĐỐC GIÁO DỤC

Đề tài: ĐỨC THÁNH LINH VỚI CƠ ĐỐC GIÁO DỤC

Kinh Thánh: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ  1:8)

   Trong lịch sử Hội Thánh đầu tiên, Đức Chúa Trời đã kêu gọi các Sứ đồ bước vào chức vụ rao giảng Tin Lành cứu rỗi cho mọi người. Nhưng mỗi Sứ đồ đều có những sự ngăn trở trên bước đường hầu việc Chúa. Sự ngăn trở từ trong quan niệm cũ như Phi-e-rơ (Công vụ đoạn 11), con người cũ như Phao-lô (Công vụ đoạn 9), một nơi thuận lợi cũ như Chấp sự Phi-líp (Công vụ đoạn 8) nhưng Đức Thánh Linh đã thay đổi họ để phục vụ Chúa, hầu việc Chúa. Mỗi chúng ta ngày nay cũng cần được Đức Thánh Linh thay đổi để có thể kết quả cho công việc nhà Ngài.

Đức Thánh Linh cũng là Đấng vùa giúp người nghe. Nếu không có sự sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì không ai có thể hiểu biết được những lẽ thật trong lời của Đức Chúa Trời. Hội Thánh đầu tiên mỗi ngày được gia tăng về con người, thêm lên các Hội Thánh, thêm lên người hầu việc Chúa, cũng nhờ vào sự vùa giúp của Đức Thánh Linh.

Ngày hôm nay Hội Thánh Chúa muốn phát triển, chúng ta phải nhờ Thánh Linh vùa giúp, phát triển Hội Thánh trong lẽ thật của Đức Chúa Trời để Hội thật trở nên thánh, rao truyền danh Chúa. Nếu không nhờ Đức Thánh Linh để phát triển Hội Thánh thì nguy cơ của sự chia rẽ, bè phái sẽ nỗi lên trong Hội Thánh, khiến cho Hội không trở nên Thánh như lời Chúa dạy bảo. Đời sống chúng ta không được phước hạnh, danh Chúa bị tổn thương.

Những hinh ảnh ghi nhận:

HDCT: CS Nguyễn Giang Bảo Huy – Phó ban CĐGD

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Chi phái 1 Tôn vinh Chúa TC.890 “Xuân vinh quang”

Học viên Thanh – Thiếu niên tôn vinh Chúa Ca khúc “Chọn Jêsus thôi”

Phát thưởng học viên T.C.N – Khối 1

Phát thưởng học viên T.C.N – Khối 2

Nhân sự Ngành Cơ Đốc Gíáo Dục tôn vinh Chúa TC 151 “Lời Chúa vững lập”

Giảng luận: MS Võ Thành Phê – UV.TLH

Cô Nguyễn Thị Lệ Quyên – Thông qua biên bản Hội đồng ngày 13/01/2019

Cầu nguyện: CS Đặng Ngọc Thanh – Thư ký Hội Thánh

BAN TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • RSS
  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • YouTube
Chuyển đến thanh công cụ