TỔNG KẾT TRUYỀN GIẢNG NĂM 2018

 TỔNG KẾT NGÀNH TRUYỀN GIẢNG NĂM 2018

   Kính thưa Qúy Tôi tớ Chúa, kính thưa Hội Thánh!

Được sự cho phép của MSQN-BTS-CS cùng toàn thể Hội Thánh. sáng hôm nay, Ngành Truyền giảng có thì giờ Tổng kết công tác Truyền giảng của HT trong năm 2018 vừa qua. Tôi xin thay cho ban Điều hành Ngành Truyền giảng báo cáo để HT được biết cảm tạ ơn Chúa và thêm lời cầu nguyện cho ngành Truyền giảng.

Kinh thưa HT, trước khi về trời Chúa Jêsus đã ban đại mạng lệnh cho các Sứ đồ đầu tiên và chúng ta ngày hôm nay, đó là “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người” (Mác 16:15) và “ Hãy đi khiến muôn dân trở nên Môn đồ Ta” (Ma-thi-ơ 28:19).

Vâng theo mạng lệnh trọng đại của Chúa, các Môn đồ đầu tiên cũng như các Con cái Chúa khắp năm Châu, suốt hơn 20 thế kỷ qua lần lược ra đi thi hành mạng lệnh của Chúa, trong đó có con cái Chúa tại HT Phúc Âm chúng ta.

Kính thưa HT, cảm tạ ơn Chúa trong năm qua Chúa cho có nhiều con cái Chúa được Chúa cảm động tham gia trong công tác trọng đại nầy. như :

 • Nhân sự ra đi làm chứng hằng tuần vào thứ 5 và chiều Chúa nhật.

 • Nhân sự cầu nguyện đặt biệt cho công tác Truyền giảng vào mỗi tối Chúa nhật.

 • Và sự dâng hiến rời rộng của con cái Chúa cho công tác Truyền giảng.

   Nhân sự và chỉ tiêu năm 2018.

Cụ thể về nhân sự và công tác của Ngành Truyền giảng trong năm 2018 vừa qua xin báo cáo như sau:

 • Ban điều hành có 4 người. Trưởng ban, Phó ban, Thư ký và Tư hóa. Ban Điều hành làm việc dưới sự chỉ đạo của MSQN và Ban Trị sự HT.

 • Nhân sự ra đi hàng tuần có 15 người.

 • Nhân sự cầu nguyện mỗi tối Chúa nhật có 26 người. Vậy tổng cộng nhân sự ra đi và nhân sự cầu nguyện là 41 người.

Kính thưa HT, Chỉ tiêu và định hướng năm 2018 đưa ra cầu nguyện là:

 • 100 người tin Chúa và 500 người nghe.
 • Truyền giảng và mở 2 Điểm nhóm.
 • Truyền giảng tại Nhà thờ 4 lần.
 • Yễm trợ các HT Truyền giảng.
 • Thăm viếng và Truyền giảng trong 7 Chi phái của HT.

Kết quả:

 • Tổng cộng trong năm 2018 có 156 người tin Chúa.
 • Về mở Điểm nhóm. chưa thực hiện được vì có nhiều trở ngại.
 • Truyền giảng và kết hợp với CĐGD trong các chương trình (TKH – Trại hè) tại Nhà thờ tổng cộng 6 lần, cảm tạ ơn Chúa có 102 người tin Chúa.
 • Yễm trợ các HT Truyền giảng 17 người tin Chúa, phần đông những người tin Chúa tại Suối Kiết, Tân Xuân, Tân Nghĩa, Phúc Âm 2, Tân Đức, Tân Minh. Ban Truyền giảng đã bàn giao lại cho Hội Thánh địa phương thăm viếng và chăm sóc.
 • Cá nhân chứng đạo54 người tin Chúa.

Trong năm qua số người ra đi chứng đạo vào ngày Thứ 5 TB có 10 người, Chiều Chúa nhật có 4 người.

Số người tham gia cầu nguyện vào mỗi tối Chúa nhật TB có 26 người, và toàn thể Con cái Chúa dự phần dâng hiến.

Về tài chánh:

 • Tổng thu:  122.018.000đ và 1400 USD

 • Tổng chi:  122.691.000đ

 • Còn:   Âm 673.000đ nhưng còn lại 1400 USD

Các Ban, Ngành trong HT tham gia công tác Truyền giảng. Ban Âm nhạc, Ban Âm thanh, Ban Ánh sáng, Ban Trật tự, Ban Kỷ thuật, Ban Trung niên, Ban Tráng niên, Ban Thanh tráng, Ban Thanh niên.

Cảm tạ ơn Chúa những công việc của ban Truyền giảng được thành quả trong năm 2018 vừa qua là bởi sự ban cho của Chúa, và sự đồng công của toàn thể con dân Chúa, cùng các Ban, Ngành, Giới, Chi phái  trong HT đã dự phần. Xin thay cho ban Truyền giảng dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn ban TS-CS cùng toàn thể HT đã cầu nguyện, động viên tinh thần và yễm trợ mọi mặt để công tác Truyền giảng có được kết quả như trên, dâng lên làm vinh hiễn danh Chúa.

   Định hướng năm 2019.

 • Cầu nguyện xin Chúa cho 100 linh hồn tiếp nhận Chúa, và 500 người nghe.
 • Tổ chức Truyền giảng tại Nhà thờ.
 • Cầu nguyện xin Chúa cho có nơi mới để mở điểm Truyền giảng.
 • Kêu gọi Chi phái và các Giới tổ chức Truyền giảng, ban Truyền giảng yễm trợ.
 • Yễm trợ các HT trong tỉnh Truyền giảng khi có nhu cầu.

Cuối cùng, xin HT tiếp tục dốc lòng cầu nguyện cho công tác Truyền giảng trong năm 2019. Tham gia các chương trình cầu nguyện vào mỗi tối Chúa nhật, Tích cực tham gia công tác cá nhân chứng đạo, nỗ lực mời thân hữu đến dự các chương trình Truyền giảng tại Nhà thờ. Bên cạnh đó kêu gọi quý con cái Chúa sống Phúc âm để mọi người nhìn thấy Chúa Jêsus qua chính đời sống chúng ta mà “ngợi khen Đức Chúa Trời”.

Xin MSQN –  BTS.CS cùng Hội Thánh yễm trợ cho công tác Truyền giảng về mọi mặt để chúng tôi cậy ơn Chúa có thể hoàn thành được những định hướng trong năm 2019. Xin các Ban, Ngành, Giới, Chi phái cùng cộng tác để chúng tôi cậy ơn Chúa đem được nhiều linh hồn về cho Chúa.

Kính chúc Qúy Tôi tớ Chúa cùng toàn thể Hội Thánh một năm mới an lành, hạnh phúc, ơn Chúa dồi dào!

Muốn thật hết lòng!

BAN TRUYỀN GIẢNG

Vài hình ảnh truyền giảng năm qua:

 

Chụp hình lưu niệm cùng MS Nguyễn An Khánh – QNHT Long Xuyên

(MS Lê Tấn Cam – TBĐD thăm, làm chứng và cầu nguyện cho hai thân hữu)

Vào đầu năm Ban Truyền giảng đã đến liên hệ với HT Long Xuyên, hiệp với MS Lê Tấn Cam (Trưởng ban Đại diện Tin Lành An Giang) thăm và gởi chăm sóc số Tín hữu tin nhận Chúa tại Phúc Âm đang sinh sống tai khu vực Long Xuyên.

Cá nhân chứng đạo và Truyền giảng trong Nhà thờ

Truyền giảng ngoài trời

BAN TRUYỀN THÔNG

Gửi phản hồi