Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 23/12/2018

ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA

PHẦN 2 – ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG HỘI THÁNH

“Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế”  (Ma-thi-ơ 28:20b)

   Thật lời hứa của Chúa đã được làm thành trong suốt hơn hai ngàn năm qua. Ngay từ những ngày đầu, Hội Thánh của Chúa đã chịu biết bao nhiêu sự bách hại, Con dân Chúa trong thời các Hoàng đế có lúc phải sống trong hầm mộ, Nhà thờ bị tàn phá, Kinh Thánh bị đốt, những ai can đảm bày tỏ đức tin nơi Chúa Jêsus bị giết.

Nhưng điều lạ lùng, càng bị bắt bớ, càng bị bách hại bao nhiêu thì đạo Chúa lại càng phát triển bấy nhiêu. Sau sự kiện bị bách hại, một Hội Thánh nhỏ bé tại Giê-ru-sa-lem; Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jêsus đã được giảng ra cho “Xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri” và sau đó “đến cùng trái đất”. Chúng ta tin rằng cánh tay toàn năng của Chúa đã tể trị trên dòng lịch sử Hội Thánh. Ngài đã che chở, bảo vệ Hội Thánh như lời hứa của Ngài “…Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18b).

Nhìn lại những việc Chúa làm trên Hội Thánh, mỗi lòng chúng ta tự hỏi, chúng ta đã hết lòng yêu mến Hội Thánh của Chúa chưa?, chúng ta đã gióp phần như thế nào để phát triển Hội Thánh của Ngài?. Nhân mùa Giáng sinh, xin Chúa ban ơn để mỗi Con cái Chúa sốt sắng rao báo Tin Lành cứu rỗi cho mọi người như các gã Mục đồng năm xưa “Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã báo trước cùng mình” (Lu-ca 2:20).

Những hình ảnh ghi nhận:

HDCT: CS Ngô Phương Hiếu

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Tôn vinh Chúa – Chi phái 3

Thi ca “Mừng Chúa Giáng sinh”- Cụ ông Trần Cơ

Thi ca “Chúa Giáng sinh” – Cụ ông Phan Thành Ngọc

Giảng luận – MS Võ Thành Phê – QNHT

Cầu nguyện: Ông Thiều Văn Tư – Chi phái trưởng Chi phái 3

BAN TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi