Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 02/12/2018

Cảm tạ ơn Chúa! bài giảng sáng hôm nay của Mục sư Trí sự Đinh Thống với đề tài: Giê-ru-sa-lem, phần Kinh Thánh trong (Ê-sai 62:6,7) “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ta đã đặt vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào lập lại Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!

Với ba phần chính;

Giê-ru-sa-lem trong mắt Đức Chúa Trời.

Giê-ru-sa-lem trong mắt các dân tộc.

Giê-ru-sa-lem trong mắt Cơ Đốc nhân.

  • Qua Lời Chúa, Hội Thánh được ôn lại một phần những biến cố lịch sử tuyển dân Y-sơ-ra-ên để thấy sự thành tín của Đức Chúa trời trên dân sự Ngài. Cũng qua Giê-ru-sa-lem con dân Chúa thấy sự ứng nghiệm Lời Chúa khi nhìn thấy các biến cố chính trị trên thế giới ngày nay. Đặt biệt Giê-ru-sa-lem nhắc nhở cho con dân Chúa về sự cứng lòng của Y-sơ-ra-ên khi họ đang vẫn chờ đợi một “Đấng Mê-si lời hứa” cho dù Chúa Jêsus đã Giáng sanh tại Bết-lê-hem cách đây 2018 năm.

  • Nhận biết ơn thương xót của Chúa khi được Chúa chọn, nhìn thấy sự thành tín của Chúa trên đời sống hằng ngày để không sống chờ đợi những phước hạnh tạm bợ đời nầy, nhưng trông đợi phần thưởng đời đời, hết lòng phục vụ Chúa thờ phượng Chúa là đều mỗi con dân Chúa hướng đến qua Lời Chúa khích lệ sáng hôm nay.

Một số hình ảnh ghi nhận:

HDCT – CS Nguyễn Bình Hậu

                       

                   

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Chi phái 7 – TC 557 “Sáng danh Thiên Chúa”

Ca đoàn Tráng niên – TC 57 “Kiếp đến tôn thờ”

CS Lưu Văn Vui – TC 720 “Tôi biết Đấng nắm giữ tương lai mình”

Giảng luận: Mục sư Trí sự Đinh Thống

THÁNH LỄ TIỆC THÁNH

 

MSQN cũng cầu nguyện dâng cháu Hoàng Thiên Phúc con anh chị Hoàng Thanh Trị cho Chúa

Cầu nguyện cho hai thân hữu tiếp nhận Chúa

Chúc phước MS Võ Thành Phê – QNHT

                                                                                                     BAN TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi