Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 25/11/2018

Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 25/11/2018

Chủ đề: LỢI DỤNG THÌ GIỜ

Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 4:1-11
Câu gốc: “Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu”
(Ê-phê-sô 5:16)
Giảng luận: MSNC Nguyễn Trần Duy Phúc Ân – QN.HT Cam Nghĩa.
HDCT: CS Dương Thanh Cẩm.

Lời Chúa sáng nay qua Tôi tớ Chúa khích lệ Qúy Con cái Chúa Hãy tận dụng thì giờ ngắn ngủi Chúa ban cho trên đất để sống vinh hiễn danh Chúa “vì những ngày là xấu”. Cái xấu trong Lời Chúa ở đây không phải xấu tốt theo sự mê tín dị đoan của thế gian, nhưng là nói đến cái xấu của tội lỗi, cái xấu của lòng tư dục, sự tranh chiến trong mỗi lòng chúng ta. Con cái Chúa cũng cần “lợi dụng thì giờ” vì sự cuối cùng đã gần rồi, tích cực rao truyền Phúc Âm cứu rỗi cho mọi người, tỉnh thức cầu nguyện để Chúa thêm sức và chống cự với ma quỷ, “lợi dụng thì giờ” để sống phục vụ Chúa các hết lòng “như người làm công không chổ trách được”.

  • Những hình ảnh ghi nhận:

HDCT – CS Dương Thanh Cẩm

Hội Thánh thờ phượng Chúa

Ban hát thờ phượng – Hướng dẫn Hội Thánh ngợi khen Chúa

Qúy con cái Chúa Chi phái 6 – Tôn vinh Chúa TC 203 “Trông mong Thiên ân”

Ca đoàn Trung Niên – Tôn vinh Chúa TC 769 “Thỏa lòng”

 

MSQN thay cho Hội Thánh tri ân công khó của Chấp sự Nguyễn Mười trước khi đi định cư nước ngoài

MSNC Nguyễn Trần Duy Phúc Ân – QNHT Cam Nghĩa rao giảng Lời Chúa

MS Võ Thành Phê QNHT – Chúc phước

                                                                                                                       BAN TRUYỀN THÔNG

 

Gửi phản hồi