Thông báo V/V Mở trang Facebook của Ban Thanh Thiếu Nhi – Bình Thuận

Kính thưa Quí Mục sư,
Ban Thanh Thiếu niên TLH có sáng kiến tạo sự giao lưu thông công Thanh niên các tỉnh thành, mỗi tỉnh có một Facebook riêng để thông tin. Vậy, xin Quý Mục sư thông báo lại cho Ban Thanh niên Hội Thánh mình biết để thông công với nhau qua Facebook nầy của tỉnh Bình Thuận: thanhnientinlanh.kvbinhthuan. Viết bài, đăng tin vào trang nầy, hoặc gởi qua mesenger của tôi (Đinh Thuận) để tôi đăng tải lên. Đây là sân chơi Cơ Đốc lành mạnh cho Thanh Thiếu niên Tin Lành, mong Quí Mục sư, các ban, các bạn tham gia xây dựng Facebook nầy với nội dung phong phú, gây dựng.
Xin thông báo và cảm ơn trước.
Mục sư Đinh Thuận – UV.BĐD
Phụ trách Thanh Thiếu nhi Bình Thuận

Gửi phản hồi